ZOEKEN

Voer uw zoekwoorden in

Agenda

29 nov 2019

LUIK, KERSTSTAD 2019

Het einde van het jaar komt eraan. Feesten, vreugde en geluk concentreren zich rond de kerstboom, groot en klein wisselen wensen en geschenken uit. De stad Luik sluit zich aan bij al deze vreugdevolle, gezellige gezinsevenementen door het concept ‘Luik, Kerststad' te ondersteunen.
See +
13 sep 2018

Les jeudis du cœur historique

Elke donderdag Koopavond in't historisch stadscentrum meer dan 70 winkels geopend tot 21.00 uur.
See +
13 feb 2014

PARKEERPLAATSEN - STADSCENTRUM LUIK

Zoek hier de lijst van (betalende) parkeerplaatsen in het stadscentrum van Luik
See +

Bureau voor de Handel

Stad Luik

Departement van Economische
en Commerciële Ontwikkeling
rue Sur-Les-Foulons 11/4
4000 Luik
T +32 (0) 4 221 91 70/67
F +32 (0) 4 221 91 73
commerce@liege.be

U wenst de belangrijkste stappen te ontdekken nodig vooraleer u een handelszaak start

 

Contact opnemen met de S.S.S.P. (Dienst openbare veiligheid en reinheid van de stad Luik).

Deze dienst controleert of de voorwaarden van reinheid van de gebouwen en de veiligheid van personen worden nageleefd. Hij staat in contact met de eigenaars, soms ook met de huurders.

Naast deze algemene opdracht waakt deze dienst ook over de naleving van bepaalde veiligheidsmaatregelen en hygiënische omstandigheden (reinheid van de keukens, inrichting van de sanitaire installaties…) van de plaatsen toegankelijk voor het publiek (winkels, cafés, restaurants...).

 
S.S.S.P.
Stad Luik
rue des Guillemins, 26
4000 Luik
Tel. : +32 (0)4 221 83 46
Fax : +32 (0)4 221 86 29
www.liege.be/securité
sssp@liege.be
Van maandag tot donderdag van 9 tot 12 u en van 14 tot 16 u. Vrijdag van 9 tot 12 u.

Contact opnemen met het F.A.V.V. (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen)

Bij het openen van een handelszaak die de verkoop van voedingsmiddelen aanbiedt.

 
F.A.V.V.
Antenne Luik
boulevard Frère Orban, 25
4000 Luik
Tel. : +32 (0)4 224 59 11
Fax : +32 (0)4 224 59 01
www.afsca.be
info.lie@afsca.be
Van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12 u en van 13 tot 16u30

Een aanvraag doen voor de Socio-economische vergunning (Aanvraag voor toelating voor handelsvestiging)

Enkel voor de detailhandel (niet de horeca of dienstensector) met +400 m² (netto verkoopoppervlakte = de hele oppervlakte toegankelijk voor het publiek) of het nu een nieuwe of bestaande winkel betreft.
Procedure: de aanvraag moet gedaan worden in 6 exemplaren bij het Bureau du Commerce (handelskantoor) per aangetekend schrijven of overhandigd in ruil voor een ontvangstbewijs met de volgende formulieren en hun bijlagen:
 
  • Voor 1 winkel - Formulier «SE1»
  • Voor verschillende winkels (bv. galerij, m² buiten horeca en dienstensector) - Formulier«SE2»
 

Voor meer informatie over de inzake socio-economische vergunning, bezoekt u de Portal Wallonië.

 
Handelskantoor
Stad Luik
Departement van Economische en Commerciële ontwikkeling
rue Sur-Les-Foulons, 11
4000 Luik
Tel. : +32 (0)4 221 92 29
Fax : +32 (0)4 221 91 73
commerce@liege.be
Op maandag en donderdag van 13uu30 tot 16u, op dinsdag en vrijdag van 8u30 tot 12 u, op woensdag van 8u30 tot 12 u en 13u30 tot 16 u en/of op afspraak

Een aanvraag doen voor een Milieuvergunning (voorheen de "uitbatingsvergunning")

Voor de opening van bepaalde vestigingen dient u een milieuvergunning te verkrijgen.

Om de gepaste informatie in te winnen vragen we u om contact op te nemen met de S.E.D.I.I. (Dienst voor gevaarlijke, ongezonde of storende vestigingen van de stad Luik).

Deze dienst zal u precieze informatie en raad geven over de plannen, de adviezen en de goedkeuringen nodig voor het verkrijgen van een milieuvergunning.

 
S.E.D.I.I.
Stad Luik
rue des Guillemins, 26
4000 Luik
Tel. : +32 (0)4 221 83 53
of +32 (0)4 221 83 73
Fax : +32 (0)4 221 86 92
www.liege.be/securite
sedii@liege.be
Van maandag tot donderdag van 9 u tot 12 u en van 14 u tot 16 u
Vrijdag van 9 u tot 12 u.
 

Een aanvraag doen voor een Stedenbouwkundige vergunning

Als u werken wil doen, belangrijke renovaties of een woonst omvormen tot een handelszaak (= wijziging van de bestemming van het gebouw) raadpleegt u best het departement Stedenbouw van de stad om na te gaan of een vergunning nodig is.

 

 
Dienst Stedenbouw
Stad Luik
quai de la Batte, 10 (4de verdieping)
4000 Luik
Tel. : +32 (0)4 221 90 89 (in de namiddag)
www.liege.be/urbanisme/permis
urbanisme@liege.be
Van maandag tot vrijdag van 9 u tot 12 u.

Voor de opening van een tapinstallatie voor gefermenteerde en/of geestrijke dranken

Gefermenteerde dranken: bier, wijn en andere producten die door fermentatie tot stand zijn gekomen. (bijvoorbeeld: martini, porto...)
Geestrijke dranken: de producten die 1,2 % alcohol bevatten in volume en/of die het resultaat zijn van distillatie (bijvoorbeeld: whisky, jenever, brandewijn...)
 
De dienst belast met deze materie is B.P.A. (Bureau van Bestuurlijke Politie van de stad Luik)
 
Voor meer informatie over de wetgevingen, patenten, tarieven,... Kunt u eveneens contact met D&A - Filiaal van de accijnzen van Luik
 
B.P.A.                                                   Stad Luik
rue des Guillemins, 26
4000 Luik
Tel. : +32 (0)4 221 81 84
Fax : +32 (0)4 221 81 90
www.liege.be/securite
bpa@liege.be                                     
Van maandag tot donderdag van 9 u tot 12 u en van 14 u tot 16 u
Op vrijdag van 9 u tot 12 u

 

D&A - De accijnzen filiaal van Luik
rue Rennequin-Sualem 28-30
4000 Luik
Tel. : +32 (0)2 575 93 10
Fax : +32 (0)2 579 75 37
bur.acc.liege@minfin.fed.be
Van maandag tot vrijdag van 9 u tot 12 u en van 13 u tot 16 u
 

Voor de opening van een nachtwinkel of een belwinkel

Hier vindt u het «Politiereglement betreffende de vestiging en de uitbating van een nachtwinkel of een belwinkel»
De aanvragen moeten ingediend worden bij het Bureau du Commerce (handelskantoor), per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs aan de hand van volgende formulieren:
  1. Aanvraag van toelating voor vestiging en uitbating van een nachtwinkel of een belwinkel
  2. Lopende uitbatingsaangifte
  3. Aangifte overname van een voormalig vergunde uitbating
Voor meer informatie kan u gerust contact met ons opnemen.
 
Handelskantoor
Stad Luik
Departement van Economische en Commerciële ontwikkeling
rue Sur-Les-Foulons, 11
4000 Luik
Tel. : +32 (0)4 221 92 29
Fax : +32 (0)4 221 91 73
commerce@liege.be
Op maandag en donderdag van 13uu30 tot 16u, op dinsdag en vrijdag van 8u30 tot 12 u, op woensdag van 8u30 tot 12 u en 13u30 tot 16 u en/of op afspraak

Een aanvraag doen voor etalage op de openbare weg

Etalages zijn enkel toegelaten voor winkels van bloemen en planten, fruit en groenten, voor vishandels en de displays met postkaarten.
Procedure: de aanvraag moet ingediend worden bij het Bureau du Commerce (Handelskantoor) aan de hand van het formulier «Aanvraag voor toelating van etalage op de openbare weg»
Voor meer informatie kan u gerust contact met ons opnemen.
 
Handelskantoor
Stad Luik
Departement van Economische en Commerciële ontwikkeling
rue Sur-Les-Foulons, 11
4000 Luik
Tel. : +32 (0)4 221 92 29
Fax : +32 (0)4 221 91 73
commerce@liege.be
Op maandag en donderdag van 13uu30 tot 16u, op dinsdag en vrijdag van 8u30 tot 12 u, op woensdag van 8u30 tot 12 u en 13u30 tot 16 u en/of op afspraak

Een aanvraag doen voor de plaatsing van gevelreclame (lichtreclame of andere).

Dit vergt een stedenbouwkundige vergunning. Voor administratieve of technische vragen neemt u contact op met de dienst Stedenbouwkunde.
 
Dienst Stedenbouw
Stad Luik
quai de la Batte, 10 (4de verdieping)
4000 Luik
Tél. : +32 (0)4 221 90 76
of +32 (0)4 221 90 89 (les après-midi)
www.liege.be/urbanisme/permis
urbanisme@liege.be
Van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u

Een aanvraag doen voor een toelating voor de aanleg van een terras en/of de plaatsing van "kleine voorwerpen" (voorwerpen van het type reclameborden, bloembakken, menu's,...) op de openbare weg.

Het is verplicht voorafgaand een toelating te verkrijgen!
De aanvraag moet ingediend worden bij B.P.A. (Bureau van de Bestuurlijke Politie van de stad Luik)
 
B.P.A.                                                   Stad Luik
rue des Guillemins, 26
4000 Luik
Tel. : +32 (0)4 221 81 80
Fax : +32 (0)4 221 81 90
www.liege.be/securite
bpa@liege.be
Van maandag tot donderdag van 9 tot 12 u en van 14 tot 16 u
Vrijdag van 9 tot 12 u